Tinginnskudd

Aksjekapital trenger ikke bare å skytes inn i penger. Det er også mulig å bruke fysiske eiendeler som kapital, så lenge totalverdien kan dokumenteres til å være minst 30 000 kroner.

Tinginnskudd kalles det på revisorspråket. Til tinginnskudd kan man bruke f.eks. maskiner, kjøretøy, datautstyr, eller lignende. Tinginnskuddet kan skytes inn i tillegg til penger, eller i stedet for.
Aksjeloven krever at selskapet må ha praktisk nytte av tingene som skal inngå som aksjekapital. Både små og store gjenstander kan brukes, så lenge verdien er reell og tingen(e) er nyttig(e) for selskapsdriften.

Verdien må bekreftes ved hjelp av enten kjøpskvitteringer eller takst fra en forhandler. Kvittering kan bare brukes hvis tingen er mindre enn tre måneder gammel.

En revisor må bekrefte at verdisettelsen er fornuftig, før selskapet kan registreres i Brønnøysundregistrene. Revisorene har tradisjonelt tatt seg godt betalt for denne jobben, men nettjenesten Starte-AS.no har demokratisert denne prosessen. Med Starte-AS.no bestiller du et ferdig registrert aksjeselskap til fast lavpris. Bestillingsprosessen er enkel, med muligheten for tinginnskudd innbakt.

Bestill AS nå