Analog vekkerklokke

Pensjon for eiere og ansatte i AS

Det er ikke krav om at du som eneste ansatt i eget AS må ha tjenestepensjon (OTP). Men så snart det blir andre ansatte er pensjonsordningen et lovkrav.

Kravet om OTP gjelder selskaper som har minst to personer i 75 prosent stilling eller mer. Det gjelder også foretak som har minst én ansatt uten eierinteresser i selskapet. I AS der det er ansatte med arbeidstid og lønn på minst 20 prosent av full stilling, blir pensjonsordningen påbudt dersom disse til sammen jobber tilsvarende to årsverk eller mer.

Hvis du som eier er den eneste ansatte, har du rett til å opprette en pensjonsspareordning, innenfor visse rammer. Dette gjør du i banken eller hos forsikringsselskapet ditt. Det er flere modeller, og de kan gi forholdsvis store variasjoner for deg eller dine ansatte over tid. Vær godt informert før du velger hvilken ordning som skal brukes.

Dine ansatte har lovfestet rett til en pensjonsordning innen seks måneder etter at selskapet ble pliktig å ha en slik ordning. Du skal ikke trekke skatt av innbetalingene, men de skal være med i grunnlaget for arbeidsgiveravgift.

Minstekravet til obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er at den inneholder alderspensjon og innskudds- og premiefritak ved uførhet. Forøvrig står selskapet fritt til å legge inn ekstra goder, som f. eks. uføre- og etterlattepensjon.

<< Tilbake til artikkeloversikten