Strengere krav til innsending til Foretaksregisteret

Brønnøysund skjerper kravene til vedlegg som sendes inn per post til Foretaksregisteret. Alt som sendes inn etter denne datoen må sendes i original versjon med originale underskrifter.

Det har tidligere blitt akseptert at man sendte inn fotokopier eller utskrifter, men dette blir nå endret i tråd med kravene i aksjeloven.

For AS gjelder innskjerpelsen blant annet disse dokumentene:

  • Villighetserklæring fra nye styremedlemmer
  • Erklæring fra styret om at forholdet til kreditorene ikke er til hinder for gjennomføring av kapitalnedsettelse
  • Villighetserklæring fra revisor
  • Diverse bekreftelser fra revisor eller finansinstitusjoner
  • Villighetserklæring fra regnskapsfører

Vi anbefaler deg å unngå å sende inn papirer per post, og heller signere elektronisk via Altinn.no.

Kilde: Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)