Mann i dress tegner økende kurve på et gjennomsiktig søylediagram

Stor økning i tallet på nye AS i 2012

Mer enn 9000 flere aksjeselskaper ble etablert i 2012 i forhold til 2011. Økningen var på bortimot 58 prosent.

Det ble startet hele 25 614 nye aksjeselskap i Foretaksregisteret i løpet av 2012. 66,5 prosent av disse valgte bort revisjon fra start.

Nyregistrerte NUF (norskregistrerte utenlandske foretak) stuper, og er halvert siden 2011.

Totalbestanden av NUF var ved utgangen av året 14 570, mens det tilsvarende tallet for 2011 var 17 184. Dette betyr at mange velger å slette NUF-ene sine og gå over til norske aksjeselskaper.

Kilde: Brønnøysundregistrene/NTB.