Melding om godkjent regnskap blir elektronisk

21. mai 2012 sluttet Regnskapsregisteret å sende vedtak om godkjent årsregnskap i posten. Fra denne datoen kommer meldingen rett i meldingsboksen i Altinn.

Heretter vil altså meldingen være tilgjengelig for alle som har en rolle i enheten. For årsregnskap som ikke godkjennes, kommer det fortsatt brev i posten i tillegg til meldingen i Altinn.

Den nye ordningen gjelder bare for selskaper som sender inn årsregnskapet elektronisk. I 2012 vil om lag 200 000 vedtak kun bli sendt elektronisk. Denne endringen vil gi både en miljøgevinst og en årlig kostnadsreduksjon på nærmere 1,5 millioner kroner.

Kilde: Brønnøysundregistrene.