Mann på et lager som arbeider på en laptop

Frister i et aksjeselskap

Nettopp startet AS? Overholder du ikke fristene for rapportering og innbetaling kan du havne i klem med det offentlige. Her er datoene du bør notere deg.

Alle aksjeselskap har faktisk regnskapsplikt, det vil si at du må føre regnskap etter bokføringsloven og levere årsregnskap til Brønnøysundregistrene.

I tillegg må du levere en skattemelding for aksjeselskapet, skatte av overskuddet og levere MVA-melding.

Har du ansatte vil du få noen frister der også. Vi går igjennom de viktige datoene.

Skatt og skattemelding

Aksjeselskapet må betale 23 prosent skatt av overskuddet. Denne skatten skal betales året etter at overskuddet er opptjent.

Betalingen utføres i to bolker, og fristene for betaling er 15. februar og 15. april. Hvis overskuddet til bedriften ble høyere enn forventet kan bedriften betale ekstra skatt, kalt tilleggsforskudd, innen 31. mai for å slippe å betale renter på restskatten.

Skattemelding (selvangivelse) for bedriften skal leveres til Skatteetaten innen 31. mai, og dekker foregående år. Bedriften, eller bedriftens regnskapsfører eller revisor, kan søke om en måneds utsettelse på denne fristen.

De fleste aksjeselskap vil levere Næringsoppgave 2, men noen AS med forenklede forhold kan levere Næringsrapport skatt.

Se om bedriften din kan levere Næringsrapport skatt.

Årsregnskap og revisjon

Alle aksjeselskap har regnskapsplikt og må derfor levere årsregnskap innen 31. juli hvert år. Årsregnskapet inneholder informasjon som gir det offentlige, banker, leverandører, investorer, jobbsøkere m.m. et bilde av den økonomiske situasjonen til firmaet.

Årsregnskapet skal godkjennes av generalforsamlingen, som må holdes innen 30. juni.

Har selskapet i tillegg inntekt på mer enn seks millioner kroner, balansesum på over 23 millioner kroner eller ansatte som utgjør minst ti årsverk, må årsregnskapet godkjennes av en revisor. Dette kan også være krav til revisjon for å kunne operere i noen bransjer, eller for å få lån i enkelte banker.

Revisjonsplikten vil gjelde for årsregnskapet som leveres året etter at kravene er møtt. Havner du under grensen et år, kan du velge bort revisjon det påfølgende året.

Hvis selskapet i tillegg møter minst to av disse vilkårene må du levere årsberetning sammen med årsregnskapet:

 • Bedriften har omsetning på over 70 millioner kroner.
 • Bedriften har en balansesum på over 35 millioner kroner.
 • Gjennomsnittlig antall ansatte utgjør mer enn 50 årsverk.

Årsberetningen skal vise utviklingen i selskapet og forutse fremtidig drift. Denne må signeres av alle styremedlemmene, og av en eventuell daglig leder.

MVA-meldingen

Når du når en omsetning på over 50 000 kroner i løpet av tolv måneder må du registrere bedriften i MVA-registeret. Da kan du få fradrag på merverdiavgift (moms) som du betaler til leverandørene dine.

MVA-meldingen inneholder blant annet informasjon om hvor mye MVA du har betalt til leverandørene dine, og hvor mye MVA du har krevd inn fra kundene dine. Ut fra resultatet ser Skatteetaten om du skylder eller er skyldig penger.

MVA-meldingen må leveres seks ganger i året:

 • 10. april
 • 10. juni
 • 31. august
 • 10. oktober
 • 10. desember
 • 10. februar

Du må levere MVA-meldingen selv om du ikke har hatt omsetning i en periode.

Du kan søke om å levere MVA-melding årlig hvis:

 • bedriften har vært registrert i MVA-registeret i minst ett år
 • bedriften har levert MVA-meldingen i tide og korrekt utfylt i ett år
 • bedriften har en omsetning på under en million kroner.

Søknadsfristen er 1. februar. Får du søknaden godkjent, skal du levere årlig MVA-melding innen 10. mars, året etter inntektsåret.

Aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven inneholder informasjon om hvem som eier aksjer i selskapet ditt, og hvor mange aksjer den enkelte eier. Den må leveres selv om det ikke har vært noen endringer i løpet av året.

Fristen for å levere denne er 31. januar hvert år, og den skal dekke foregående år. Selskapet vil få bot, kalt tvangsmulkt, ved for sen levering.

Vi hjelper deg å levere aksjonærregisteroppgaven.

Flere frister hvis du har ansatte

Har du ansatte må du sette av forskuddstrekk, skattetrekk, på en egen konto hver gang du betaler ut lønn.

Skatt og arbeidsgiveravgift skal betales innen:

 • 15. januar
 • 15. mars
 • 15. mai
 • 15. juli
 • 15. september
 • 15. november

I tillegg må du levere a-melding den 5. hver måned, med informasjon om de ansatte sin inntekt, arbeidsforhold, skattetrekk og arbeidsgiveravgift for foregående måned. Den må sendes inn selv om du ikke har utbetalt lønn til ansatte den måneden.

Du må også sende et årlig sammendrag til den ansatte, tidligere kalt lønns- og trekkoppgave, med informasjon om inntekt, fradrag og trekk, innen 1. februar det påfølgende året.

De vanligste fristene for AS blir da slik:

Januar
5. frist for å sende inn a-melding
15. frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn
31. frist for å levere aksjonærregisteroppgaven

Februar
1. frist for å levere årlig sammendrag om ansatte
1. frist for å søke om årlig levering av MVA-meldingen
5. frist for å sende inn a-melding
10. frist for å levere MVA-melding
15. frist for å betale første del av skatt på forrige års overskudd

Mars
5. frist for å sende inn a-melding
10. frist for å levere årlig MVA-melding
15. frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn

April
5. frist for å sende inn a-melding
10. frist for å levere MVA-melding
15. frist for å betale andre del av skatt på forrige års overskudd

Mai
5. frist for å sende inn a-melding
15. frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn
31. frist for å betale tilleggsforskudd for forrige år, for å slippe restskatt
31. frist for å levere skattemelding og næringsoppgave for bedriften

Juni
5. frist for å sende inn a-melding
10. frist for å levere MVA-melding
30. frist for å holde generalforsamling

Juli
5. frist for å sende inn a-melding
15. frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn
31. Frist for å levere årsregnskap og årsberetning

August
5. frist for å sende inn a-melding
31. frist for å levere MVA-melding

September
5. frist for å sende inn a-melding
15. frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn

Oktober
5. frist for å sende inn a-melding
10. frist for å levere MVA-melding

November
5. frist for å sende inn a-melding
15. frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn

Desember
5. frist for å sende inn a-melding
10. frist for å levere MVA-melding

Ta kontakt med Regnskapshjelp AS for hjelp med regnskap eller rapportering.