Altinn tilbyr flere endringsmeldinger for AS

Brønnøysundregistrene har utviklet flere muligheter for aksjeselskaper til å melde fra om endringer elektronisk, via Altinn.

Det er Samordnet registermelding som er utvidet for å inkludere de mye meldingsalternativene. Følgende endringer kan nå sendes inn på nettet:

  • Nedsettelse av overkursfond (kan meldes samtidig med nedsettelse av aksjekapital)
  • Utdeling av utbytte
  • Utdeling av konsernbidrag

Kilde: Brreg.no