Noterer med pen på en notatblokk på en pult med tastatur og kalkulator

Når inntrer revisjonsplikt for aksjeselskaper?

Når firmaet vokser skal det ikke så mye til før det ikke lenger er fritatt fra kravet om revisjonsplikt. Her ser vi på hva som skal til for at plikten inntreffer, og når det i praksis skjer.

Når et AS stiftes, er det frivillig om styret/generalforsamlingen ønsker å ha revisjon eller ikke. De aller fleste som starter opp velger naturligvis å spare pengene det koster å bruke en revisor.

Morselskaper i et konsern, det vil si selskaper som eier mer enn 50 prosent av et annet selskap, må ifølge loven ha revisor fra start. Det samme gjelder regnskapsførere, advokater finansselskaper og revisorforetak. Skatteetaten kan også pålegge NUF eller AS som har vesentlige feil og mangler i regnskapet å bruke revisor i inntil tre år.

I alle andre tilfeller er det ett eller flere av de følgende punktene som utløser revisjonsplikt

  • Mer enn 5 millioner kroner i salgsinntekt/omsetning
  • Mer enn 10 årsverk fra ansatte
  • Mer enn 20 mill. kroner i balansen, dvs. sum egenkapital + gjeld

Du lurer kanskje på hva som skal revideres? Det er årsregnskapet som skal godkjennes av revisor før det sendes til regnskapsregisteret i Brønnøysund innen utgangen av august etter regnskapsårets slutt.

Dersom selskapet går over fem-millioner-grensa i f.eks. oktober, trenger ikke årsregnskapet for inneværende år å revideres. Det er først neste års årsregnskap som skal ha revisjon. For enkelte firmaer kan det altså gå nesten to år fra revisjonsplikten formelt inntreffer til revisor for første gang må settes i arbeid.

Eksempel:

Foretaket AS omsetter for fem millioner allerede i august 2014, og må da ha revisjon av årsregnskapet fra og med 2015. Revisor må kobles inn i god tid før innleveringsfristen for årsregnskapet 30. august 2016.