Fem personer i fargerike klær sitter rundt et møtebord

Formaliteter for små AS

Selv om loven stiller strenge krav til hvordan et AS drives og styres, er det likevel rom for å gjøre tingene på en enklere måte.

Det er krav om at eierne må holde årlig generalforsamling, styremøter, osv., og det skal skrives referater, såkalte protokoller. Innkallelsene skal gjøres på en bestemt måte og med bestemte frister. Aksjelovens krav kan gi mye ekstraarbeid som i realiteten er vanskelig eller unødvendig for et mini-AS å utføre. Papirarbeidet må være i orden, men det er mulig å produsere papirene på en enklere måte enn det et stort selskap trenger å gjøre.

Vi har skrevet en artikkel om dette temaet som kan leses her: Formaliteter for AS.

Starte-AS.no gir deg en rask og enkel måte å starte et AS på. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet én gang, og tjenesten omgjør umiddelbart informasjonen til minst 15 sider lovmessige stiftelsesdokumenter. Registrering hos det offentlige er inkludert i prisen.

Bestill AS nå